Posted on Lasă un comentariu

PARINTELE ARSENIE, O PERSONALITATE DE ÎNALTĂ STATURĂ MONAHALĂ, CUM N-A MAI AVUT BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Altă scrisoare: eram diacon la Sibiu şi, aşa cum sunt şi azi absolvenţii de teologie, vroiam să-mi găsesc o parohie la oraş. Era o parohie în Sibiu, singura care avea post de diacon, şi preotul de acolo a venit (după ce diaconul pe care-1 avusese plecase) la rectorul de la teologie
-părintele Nicolae Neaga- cerându-i să-i recomande un diacon. Am fost recomandat eu, dar pe parcurs lucrurile au luat o întorsătură destul de grea. I-am scris părintelui Arsenie pentru că nu ştiam ce să facem. Iată ce ne răspunde părintele în 14. VIII. 1950: „Dragii mei, odată mi-a fost pe limbă să vă întreb de ce rămâneţi în Sibiu într-o situaţie cam neprecisă, provizorie. Poate că atunci nici nu m-aţi fi ascultat. Frate Nicolae, mi-ai dat trei alternative: renunţarea la diaconie şi salariu, renunţarea la cooperaţie şi salariu (lucram ca funcţionar civil) şi renunţarea numai la salariul diaconiei. Din alternativele acestea lipseşte a patra: preoţia la ţară. Dacă nu te-ai gândit la ea, nu ţi-o pot da nici eu, fiidncă nu te încântă perspectivele ei sau chiar ai vrea să o ocoleşti. Totuşi situaţia de funcţionar nu-i o perspectivă, nu-i poţi împlini condiţiile totale şi rămâi pe dinafară [cum s-a şi întâmplat: lucram la un birou de facturare şi după ce au aflat cei de acolo că sunt şi diacon m-au dat afară]. Pe cât îţi cunosc sufletul şi datorită examenului pe care l-ai trecut cu soţia ta, îţi propun, totuşi, să laşi Sibiul şi să te retragi la ţară, până şi în Chirpăr (un sat din Ţara Făgăraşului). E mai bine popă decât un număr în Sibiu! Rămânerea ta în Sibiu era motivată dacă te ţineai de carte. (dar nu am putut pentru că au venit copiii şi greutăţile, iar doctoratul se dădea doar la Bucureşti). Dar cartea şi cu serviciul nu merg bine nici una. Mai aveai un motiv să rămâi în Sibiu dacă părinţii şi socrii puteau să te ajute. Du-te în Chirpăr şi vezi ce oameni sunt acolo, şi dacă-ţi place rămâi la ei (Părintele a fost acolo; când era la Sâmbăta îl chemau oamenii şi se ducea prin diferite sate. Îmi spunea şi cum să merg). Poţi să iei trenul până la Nochrih şi de acolo nu mai e mult; sau poţi să ajungi şi de la Arpaş, Săsăuş, Chirpăr. În satul tău să nu te duci oricât ar trage tatăl tău de tine. Consătenii s-ar târgui cu creştinismul şi ar pierde. Străinii ţi-i poţi apropia mai bine decât consătenii şi rudeniile. Rămâi la soluţia a patra: preoţia, că prin ea ai să te mântuieşti. O conştiinţă preotească n-are nimic de pierdut, ci totul de câştigat în orice împrejurări. Ăsta-i sfatul meu. La toţi de bine, Arsenie“. Rezultatul a fost că am plecat preot la ţară, am stat la o parohie de lângă Sighişoara 16 ani şi jumătate, apoi, prin concurs, m-am mutat la Târgu-Mureş, unde am stat 31 de ani.
După ce ne-am dus la Târgu-Mureş, unde am avut o parohie de foşti greco-catolici şi ne-a fost destul de greu, părintele care a fost în Lazaret (Sibiu) a fost numit profesor de teologie. Am vrut să ne mutăm în Sibiu. I-am spus aceasta părintelui Arsenie care, însă, a zis: „Acolo-i canonul vostru, la Târgu-Mureş, până ieşi 1a pensie. Că în adevăr o spun: oamenii aceia au nevoie de voi, mai mult decât cei din Sibiu care sunt credincioşi, iar bisericile de aici sunt pline“.
Închei cu un cuvânt al Părintelui:
„Nimeni pe lume nu este absolut necesar pentru nimic. Vei fi sau nu, vei interveni sau ba, progresul, lumina tot se va, face, cu tine sau fără tine. Există o energie ascunsă care mână lucrurile înainte. Să nu-ţi închipui, sărmană făptură pieritoare, oricât de bine ai fi înzestrat, că dacă nu eşti tu lucrurile n-au să meargă înainte. Lumina se face şi fără tine pe deasupra capului tău. Poţi fi folositor; dar absolut trebuitor nu eşti pentru nimic.
Prin urmare, la ce străduinţa? Oricum vor sta lucrurile, tu îndeplineşte-ţi înainte menirea pe care o simţi, dacă o simţi. Câtă vreme auzi în tine glasul unei misiuni, continuă-ţi calea mai departe, oricâtă experienţă brutală ar fi venit să-ţi arate că ţelul crezut al străduinţei tale s-ar putea lipsi de munca ta. Ţi-a fost rănită prezumţia pe care ai avut-o? Poate că nu mai înţelegi rostul încordării, ci sensul utilităţii tale? Nu înceta să fii ceea ce ai fost. Isprăveşte ceea ce făceai ca şi cum n-ai fi încercat nici o dezamăgire.
Poate că, fără ştiinţa noastră, noi slujim vreunui scop al naturii, un scop care-i prea mare ca să-1 înţelegem, prea vast ca să ni-l închipuim şi pentru care Dumnezeu ne-a pus în suflet impulsia oarbă pentru noi, dar luminată pentru El. Soldatul nu pricepe planul generalului, dar fără să-1 priceapă îl aduce la îndeplinire. Întocmai aşa sună cuvântul Scripturii din Vechiul Testament: ori pricep, ori nu pricep, ori ascultă, ori nu ascultă, tu spune-le cuvântul Meu“… (4 apr.2002 – Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca)

PR. IOAN CIUNGARA, COPĂCEL

Vorbind despre Părintele Arsenie, parcă Dumnezeu v-a adus aici în această zi (7 noiembrie) căci ieri am participat în parohia vecină la înmormântarea unui ucenic al Părintelui-Morar-cumnatul Măicuţei Stareţe de la Mănăstirea Prislop. În predica de la înmormântare, părintele duhovnic de la Mănăstirea Prislop a spus că Morar a fost un ucenic al Părintelui Arsenie şi că Părintele i-a spus: „Mă, tu când vei muri vei fi conştient. Vei fi bătrân, dar vei avea mintea întreagă“. Într-adevăr, a fost un om înţelept şi a murit într-o zi de duminică, fiindu-i copiii acasă (un fiu de-al lui 1-a căutat des pe Părintele, acum este preot la Bucureşti şi redactor la nişte reviste teologice). Aşa a murit cum i-a spus Părintele: a fost conştient până când s-a despărţit de lumea aceasta.
L-am cunoscut pe Părintele chiar de când am fost la Seminar; la început am mers la dânsul împreună cu alţi colegi care-1 cunoşteau. Când am mers la dânsul, fie singur, fie cu colegi de la seminar, fie cu colegi preoţi mai târziu, cu toate că avea mult de lucru se cobora de pe schele şi zicea: „Mă, cu voi trebuie să stau de vorbă!“. Nu totdeauna se întâmpla aşa pentru că era multă lume la Drăgănescu, iar Părintele lucra şi vorbea fară să se uite înapoi, spunea fiecăruia de ce a venit, ce ar trebui să facă şi, mai ales, să se ferească de multe păcate. Era, parcă, Sfântul Ioan Botezătorul care biciuia foarte mult păcatul.
Ne-a sfătuit şi pe noi ca teologi, ne-a dat sfaturi şi pentru preoţie. Ca preot am învăţat multe de la Părintele şi pot spune că am şi asistat la lucruri minunate. Ne spunea să nu ne batem joc de cele sfinte pentru că vom dă socoteală în faţa lui Dumnezeu. Apoi să fim cu luare aminte la pomelnicele pe care le pomenim, mai ales că sunt însoţite şi de banul văduvei, deci să le pomenim cu toată grija şi dragostea faţă de cel care-1 aduce.
Despre Taina Spovedaniei nu ne-a spus prea multe pentru că trimitea pe credincioşii care îl căutau la preotul lor duhovnic: „Mergeţi, mă, în satul vostru şi vă spovediţi acolo“. Ca să înţelegem noi, ca preoţi, cât de dificilă şi de grea este această Taină, ne-a dat un exemplu: ne spunea că a venit odată cineva la dânsul la spovedit şi şi-a dat seama că este de la Securitate, care căuta să-i găsească motive ca să îl aresteze. I-a spus direct: „Părinte am omorât un rus“. Apoi a făcut o pauză; aştepta răspunsul. L-am întrebat pe Părintele ce i-a spus, pentru că dificilă întrebare i-a pus la spovedanie. Părintele i-a spus: „Mă, dacă tu l-ai omorât şi tu vei muri“. Apoi Părintele ne-a explicat: „Dacă îi spuneam că bine a făcut că l-a omorât, că uite, suntem sub stăpânirea lor, imediat mă aresta. Dar dacă i-am spus că şi tu vei muri, el nu şi-a dat seama, pentru că muritori suntem. Astfel nu avea cum să mă prindă în acest cuvânt meşteşugit“.
Părintele ne învăţa să predicăm împotriva păcatului, să nu ocolim păcatul, să nu încurajăm păcatul; de aceea, o parte din învăţătura Părintelui era îndreptată spre păcat. Le spunea celor de faţă: „Mă, pentru cutare păcat ai ajuns în situaţia asta de boală, ai ajuns în situaţia de a te părăsi copilul, de a nu te asculta copiii…“.
Părintele ţinea foarte mult să fie ascultat. Dacă mergeai de câteva ori şi vedea că starea ta sufletească nu s-a îndreptat te mai şi certa; spunea: „Mă, ajută-mă ca să te ajut! Degeaba spun eu să faci cutare lucru dacă tu nu mă asculţi!“. Se supăra pe unii care veneau des, dar nu-1 ascultau şi nu se îndreptau prin trăirea şi viaţa lor. Părintele a învăţat, dar la cuvânt adăuga şi fapta. Într-un cuvânt de-al Părintelui, dânsul zicea că în lume nu se face mai mare abuz ca de cuvântul Evangheliei; Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci stă în fapte; nu trebuie să vorbeşti că eşti creşţin, ci trebuie să taci şi să arăţi că eşti creştin! Acest lucru 1-a arătat Părintele de multe ori, de multe ori îl găseam în tăcere. Ne îndemna, mai ales, la fapte.
Când eram la teologie, am îndrumat pe mulţi colegi să meargă să-1 caute pe Părintele, printre care şi pe (viitorul) PS Daniil, care adesea venea în clasă şi-mi spunea: „Frate Ioane, mai spune-mi câte ceva despre Părintele Arsenie“. Apoi am avut bucuria să aflu că a ajuns un apropiat al Părintelui. Şi părinţii mei 1-au căutat pe Părintele. Tatălui meu, care se pregătea să meargă în război, i-a spus: „te vei întoarce, dar roagă-te mult acolo“. A stat vreo 7 ani în război, a fost şi rănit şi îngropat de un obuz, dar cuvântul Părintelui s-a adeverit. S-a întors sănătos şi mereu îl pomenea pe Părintele. Am avut şi un unchi care a fost foarte apropiat, un cărăuş al Părintelui Arsenie; avea o trăsură cu cai şi Părintele mereu apela la dânsul şi la drumuri mai lungi… Mărturisea acel unchi al meu că la Sâmbăta, când a fost ridicat de securitate, a fost pus în maşina care venise să-l ducă 1a Făgăraş. Părintele le-a spus: „voi mergeţi cu maşina că eu vin pe jos şi ajung înaintea voastră“. Ei nu au vrut. Le-a spus că o să ajungă înaintea lor pe jos. Dar când s-a urcat în maşină aceasta nu a mai pornit… Părintele a rămas să meargă pe jos şi a ajuns înaintea celor care vroiau să-l aresteze.
*
Eram într-o zi la Bucureşti şi era o tânără însoţită de un tânăr. La un moment dat ea zice: „Părinte, e viitorul meu logodnic. E un băiat credincios“. La care, Părintele îl întreabă: „Unde eşti student?“. A zis că la Drept. „Crezi în Dumnezeu?“. „Cum să nu cred, Părinte?“. „Şi Îl mărturiseşti pe Dumnezeu?“. „Cum să nu, Părinte?“.„Păi, mă, dacă tu ieşi un mare avocat şi mai marii tăi te pun să scrii împotriva lui Dumnezeu, tu scrii sau nu scrii?“. Cu aceste cuvinte 1-a blocat pe acel tânăr şi nu a ştiut ce să răspundă. La care Părintele îi dă răspunsul: „Măi, dacă vei scrie împotriva lui Dumrzezeu nu mai eşti creştin, aşa cum mărturiseşti. Dacă nu scrii împotriva lui Dumnezeu vei avea mult de suferit din partea celor care te pun la această încercare“. Şi-a dat seama că Părintele i-a spus un mare adevăr.
*
Părintele m-a chemat, chiar de departe din curte, în biserică. Venise o doamnă mai tânără de la Târgu Mureş. Şi mi-a zis: „Iată, părinte, haide să arăt lumii că nu ghicesc, că nu-s ghicitor“. Şi a întrebat-o: „Mă, te bate?“. „Mă bate, Părinte“. „Bea, se îmbată?“. „Da, Părinte“. Şi a spus Părintele: „Şi bunicul său a fost beţiv şi tatăl lui şi el. Şi dacă nu-1 vei lăsa, dacă nu te desparţi şi nu pleci de la el are să te împuşte, are să te omoare“. Eram în vremea regimului comunist şi n-am înţeles atunci aceste cuvinte şi după ce Părintele s-a retras iar în biserică să picteze am întrebat-o pe doamnă cine este, ce este soţul dânsei. Mi-a spus că soţul ei lucrează la securitate şi că are grea cruce cu el. Mi-a mai spus că nu ştie cum Părintele i-a aflat taina că nu i-a spus nimeni. Părintele ţinea să le spună celor care aveau soţi cuprinşi de patima beţiei să-i părăsească, lucru pe care nu 1-am înţeles atunci. Am înţeles că patima beţiei stăpâneşte pe câte un om, pe câte un creştin, pe câte un soţ, toată viaţa şi, într-adevăr, strică toată familia.
*
Părintele a fost întrebat şi de mine şi de alţi preoţi despre acele dezlegări ale Sfântului Vasile, despre Molitvele Sfântului Vasile cel Mare. Mi-a spus să nu le citesc, să-i las, eventual, pe cei de la mănăstire să le citească, pentru că diavolul e lăsat de Dumnezeu să stăpânească pe cineva şi dacă Dumnezeu vrea să mântuiască pe acel om prin chinul diavolului, n-ar trebui noi, ca preoţi, să intervenim acolo. Acest lucru îl mai spunea şi Părintele Cleopa.
În legătură cu aceasta Părintele mi-a dat mai multe exemple, unul chiar din împrejurimile Făgăraşului: „Mă, vezi, dacă preotul cutare s-a ţinut mereu să citească aceste molitve, ce a păţit? Ştii că eşti de acolo?“. L-a lăsat preoteasa, l-au părăsit copiii, a avut scandal cu oamenii în parohie, a mai inventat şi alte rugăciuni care nu erau în tipicul Bisericii noastre şi, iată, că a ajuns să fie batjocură diavolului. Părintele spunea că diavolul este ca un stup de albine: dacă treci pe lângă ele nu se întâmplă nimic, dar dacă bagi băţul în stup, atunci vin albinele asupra ta.
*
Mulţi preoţi şi credincioşi care au fost la Canal spuneau că Părintele a fost deosebit, i-a impresianat pe toţi prin puterea credinţei, prin puterea şi energia trupească, deşi mâncarea, de multe ori, o dădea altora mai slabi trupeşte. Chiar şi cei care îl păzeau şi îl chinuiau au regretat când Părintele a plecat de la Canal.
*

Lasă un răspuns