Cercetare – dezvoltare

“Ştiinţele sunt uşi, iar cheile lor sunt cercetările” – Anton Pann

Atestarea capacităţii de a desfăşura activităţi
de cercetare – dezvoltare de către Farmacia Naturii

Decizie-cercetare-dezvoltare-anexa2
Anexa 2
Decizie-cercetare-dezvoltare-anexa1
Anexa 1
Decizie-cercetare-dezvoltare
Decizie

Farmacia Naturii SRL este unitate de cercetare – dezvoltare atestata de catre Colegiul Consultativ pentru Cercetare Dezvoltare si Inovare avand concursul Academiei de Stiinte medicale si aprobarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica (vezi Decizia ANCS pe site-ul edu.ro, cu menţiunea în Anexa 1 la nr.crt.6)


RAPORT DE AUTOEVALUARE
perioada august 2005 – august 2008

1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare – dezvoltare
1.1. Denumirea: S.C. FARMACIA NATURII S.R.L.
1.2. Statutul juridic*1): societate comercială, cu personalitate juridică.
1.3. Actul de înfiinţare*2): Hotărâre judecătorească nr. 1978/14.06.2001.
1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: RPC 3417.
1.5. Director general/Director: Administrator Dr. Ing. BARBU IULIANA.
1.6. Adresa: Bacău, strada Erou Gheorghe Rusu nr. 4.
1.7. Telefon 0234537346, telefon 0744-155.098, fax 0234-523186, pagina web www.farmacianaturii.ro, e-mail: iuliabarbu@farmacianaturii.ro sau farmacia_naturii@yahoo.com
2. Domeniul de specialitate
2.1. Conform clasificării UNESCO*3): 3107 Horticultura.
2.2. Conform clasificării CAEN: 4776,4622,7211,7219, 7310/7
3. Starea unităţii de cercetare – dezvoltare
3.1. Misiunea unităţii de cercetare – dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, inovare: (maximum 1.000 de caractere).
Direcţiile de cercetare dezvoltare ale S.C. Farmacia Naturii S.R.L. sunt următoarele:
– Managementul biodiversităţii şi conservării genetice a speciilor legumicole în contextul dezvoltării agriculturii biologice şi sustenabile în vederea integrării cercetării româneşti în programele europene;
– Studiul diversitatii biologice şi ecologice a speciilor de plante perene şi reconsiderarea utilităţii lor multiple (culinare, medicinale, decorative etc.), în contextul dezvoltarii sustenabile socio – economice şi alinierea la tendinţele UE.
– Combaterea biologica a dăunătorilor din culturile agricole in scopul diminuarii poluarii mediului şi integrării cercetarii româneşti în programele europene
S.C. Farmacia Naturii îşi desfăşoară activitatea de cercetare şi producţie pe o suprafaţă proprie de 0,5 ha şi 95 ha în areale delimitate în zona Pânceşti – Petreşti, certificate pentru calitatea ecologică din anul 2006.
Producţia biologică, constând în plante medicinale, aromatice, grâu biologic, soia biologică, pernuţe terapeutice etc. o desface în două magazine proprii din municipiul Bacău şi alte magazine şi farmacii din localităţile: Bucureşti, Piatra Neamţ, Constanţa, Cluj Napoca, Oradea, Iaşi, Galaţi şi magazin on-line.
Farmacia Naturii oferă consultanţă in domeniul fitoterapiei moderne şi tradiţionale prin intermediul specialiştilor biologi, chimişti, ecologi şi ingineri agronomi. Aceştia pun la dispoziţia celor interesaţi, cunoştinţe şi informaţii despre plantele medicinale şi rolul lor în terapia anumitor boli, precum şi terapia profilactică şi curativă a suplimentele nutritive existente pe piaţa românească şi în străinătate.
3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a acestora (maximum 1.000 de caractere):
Valorificarea rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare s-a efectuat prin:
promovarea şi valorificarea producţiei certificate ecologic în:
· Organizarea unor standuri specializate cu produse „bio”.în cadrul a două magazine cu produse naturale.
· Participarea la târguri naţionale –Agraria(2004-2007) Salonul de Ecologie;EXPO MEDIU februarie 2007, TIBCO aprilie 2007, „FESTIVALUL BIOAGRICULTORILOR”,Târgul de agricultură Brăila -2007,Indagra 2007,Festivalul bioagricultorilor Ghimeş şi Târgul Neamţ.
· Brevetarea de produse ecologice – Brevet BI-121080/2007 (Pernă terapeutică naturală, autor Dr. Ing. Iuliana Barbu).
· Editarea revistei Farmacia naturii care promovează în fiecare număr o cultură ecologică.
· Redactarea de articole în reviste româneşti:

3.3. Situaţia financiară – datorii la bugetul de stat:
Cifra de afaceri în lei: 651.337
Profit lei: 5658.
– nu are datorii la bugetul de stat.

4. Criterii primare de performanţă
punctaj
4.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI*4)
4.1.1. Număr de lucrări ştiinţifice x 30
4.1.2. Punctaj cumulat ISI*5) x 5
4.1.3. Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI*6) x 5
(Lista lucrărilor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.1)
Total punctaj cap. 4.1:
4.2. Brevete de invenţie*7)
4.2.1. Număr de brevete 1 x 30 = 30 p.
4.2.2. Număr de citări de brevete în sistemul ISI x 5
(Lista brevetelor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.2)
Total punctaj cap. 4.2: – 30 p.

4.3. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar
(Se indică contractul şi firma care utilizează produsul, serviciul şi tehnologia).
4.3.1. Număr de produse, tehnologii, studii, servicii 25 x 20 = 500 p
(Lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.3)
Total punctaj cap. 4.3: – 500 p.
Total punctaj cap. 4: – 530 p.

5. Criterii secundare de performanţă
5.1. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate*8) fără cotaţie ISI
5.1.1. Număr de lucrări 2 x 5 = 10 p.
(Lista lucrărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.1)
Total punctaj cap. 5.1: 10 p.
5.2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program
5.2.1. Număr de comunicări prezentate 1 x 5 = 5 p
(Lista comunicărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.2)
Total punctaj cap. 5.2: 5 p.
5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar
5.3.1. Număr de modele, normative, proceduri etc.: x 5
(Lista modelelor, normativelor etc., grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 5.3)
Total punctaj cap. 5.3:
Total punctaj cap. 5: 15 p

6. Prestigiul profesional
6.1. Membri (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redacţie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale) sau în colective editoriale ale unor edituri internaţionale recunoscute
Număr de prezenţe în perioada pentru care se face evaluarea: x 20
Nr. crt. Nume Titlul revistei/editurii
6.2. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (din categoria B în clasificarea CNCSIS)
Număr de prezenţe: x 10
Nr. crt. Nume Titlul revistei/editurii
6.3. Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie
Număr de premii: x 20
Nr. crt. Nume Premiul Anul
6.4. Premii naţionale ale Academiei Române
Număr de premii: x 20
Nr. crt. Nume Premiul Anul
6.5. Conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare
Număr de conducători de doctorat: x 10
Nr. crt. Nume
6.6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare
Număr de doctori în ştiinţă: 1 x 10 = 10 p
Total punctaj cap. 6: 10 p
Total punctaj cap. 4+5+6: 555 p.

7. Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se face evaluarea (în perioada pentru care se face evaluarea):
C 35/2005 – 2005 – 20.000 lei
– 2006 – 30.000 lei
– 2007 – 30. 000 lei
C 58/2006 – 2008- 70.000 lei
C 51-061/2007 – 2009 – 30.000 lei
– 2010 – 15.000 lei

Total – 2005 – 20.000 lei
– 2006 – 30.000 lei
– 2007 – 30.000 lei
– 2008 – 70.000 lei
– 2009- 30.000 lei
– 2010- 15.000 lei

7.1. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri publice*9): 0
7.2. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri private:
7.3. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri publice*10):
7.4. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri private:
C 35/2005 – 2005 – 5.000 lei
– 2006 – 37.500 lei
– 2007 – 37. 500 lei
C 58/2006 – 2008 – 40.000 lei

C 51 – 061/2007 – 2009 – 15.000 lei
– 2010 – 7.500 lei
Total – 2005 – 5.000 lei
– 2006 – 37.500 lei
– 2007 – 37.500 lei
– 2008 – 40.000 lei
– 2009 – 15.000 lei
– 2010 – 75.000 lei.
7.5. Alte surse:
7 bis. Venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie):
2005 – 22787.04 lei
2006 – 25931.23 lei
2007 – 27511.03 lei

8. Resursa umană de cercetare
(situaţia va fi prezentată pe ani)
8.1. Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/din care doctori în ştiinţă: 2005 – 6/1
2006 – 6/1
2007 – 6/1
8.1.1. Cercetători ştiinţifici gradul 1 (profesori)/din care doctori în ştiinţă: 0
8.1.2. Cercetători ştiinţifici gradul 2 (conferenţiari)/din care doctori în ştiinţă: 0
8.1.3. Cercetători ştiinţifici gradul 3 (lectori)/din care doctori în ştiinţă: 0
8.1.4. Cercetători ştiinţifici/din care doctori în ştiinţă: 2008 – 2/1
8.1.5. Asistenţi de cercetare:
8.1.6. Total personal auxiliar de cercetare angajat: 4
8.2. Date privind perfecţionarea resursei umane
8.2.1. Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare-dezvoltare la data completării formularului: 2
8.2.2. Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-dezvoltare în perioada pentru care se face evaluarea: 1.
9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare

9.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare:

Nr. crt. Denumirea laboratorului Domeniul în care este acreditat
1 Farmacia naturii Producere, procesare, ambalare şi desfacere plante medicinale şisuplimente alimentare.

9.2. Lista echipamentelor performante achiziţionate în ultimii 10 ani:

Nr. crt. Echipamentul Anul fabricaţiei Valoarea Sursa de finanţare a Investiţiei
1.Echipament tehnic de copiere 2004 7.023 Buget
2 Sistem de calcul 2004 4.862 Buget
3. Instalatie de prelucratplante medicinale(tocator) 2005 12.000 Buget
4. Motocultor cu accesorii 2006 10.800 Buget
5.Etuva pentru uscare 2008 15.000 Buget
6.Calculator , leptop 2007 12.160 Buget
Total 16.714 EUR

*1) Se menţionează forma de organizare şi persoana juridică: dacă unitatea de cercetare-dezvoltare nu are personalitate juridică, se menţionează denumirea instituţiei cu personalitate juridică care o reprezintă (de exemplu, Centrul de …………… din cadrul Universităţii ……………).
*2) Se menţionează titlul actului, data emiterii, organul emitent şi, după caz, modificările ulterioare.
*3) Domeniile de clasificare UNESCO pot fi accesate la www.mct.ro/ancs.
*4) Indexate de Thomson Scientific [fost Institute for Scientific Information (ISI) in Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities Citation Index].
*5) Punctajul ISI se obţine prin însumarea factorilor de impact ai publicaţiilor respective. Factorii de impact pot fi accesaţi la www.cimec.org.ar.
*6) Sunt excluse autocitările.
*7) Se specifică dacă brevetul este naţional/internaţional (USPTO, EPO, JPO) şi numărul brevetului.
*8) În cazul revistelor româneşti, sunt luate în considerare cele cotate CNCSIS, categoria B (vezi www.cncsis.ro).
*9) Valori defalcate pe ani şi valoarea totală în euro.
*10) Datele vor fi prezentate pe tipuri de programe (PNCDI, CEEX, granturi etc.); valorile contractelor vor fi defalcate pe ani.

Anexa 4.2
Brevet BI-121080/2007 – Pernă terapeutică naturală, autor Dr. Ing. Iuliana Barbu.

Anexa 4.3
Lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani.

Nr.
crt.

Proiect/Contract de cercetare/contract comercial/ Beneficiar

Rezultat

Termen de raportare/ predare (luna)

0

1

2

3

Anul 2005
1. „Studiul utilizării unor metode şi tehnici de combatere a agenţilor patogeni şi dăunătorilor plantelor cultivate în agricultura cu input-uri reduse, în scopul diminuării poluării mediului ambiant şi integrării cercetării româneşti în programele europene” – BIOCOMB./Contract CEEX 35/10.10.2005/
Benefeciar S.C.Farmacia Natureii SRL.
Brevet BI-121080/2007 (Pernă terapeutică naturală, autor Drd. Ing.Iulia Barbu).
Editarea revistei Farmacia naturii ISSN 1841-3471
8 lucrări ştiinţifice de popularizare a produselor obţinute
Organizarea unor standuri specializate cu produse „bio”.în cadrul a două magazine cu produse naturale.
Participarea la târguri naţionale –Agraria(2004-2007) Salonul de Ecologie;EXPO MEDIU februarie 2007, TIBCO aprilie 2007, „FESTIVALUL BIOAGRICULTORILOR”,Târgul de agricultură Brăila -2007,Indagra 2007,Festivalul bioagricultorilor Ghimeş şi Târgul Neamţ.
25.11.2007
Anul 2006
2. “Managementul biodiversităţii şi conservării genetice a speciilor legumicole în contextul dezvoltării agriculturii biologice şi sustenabile în vederea integrării cercetării româneşti în programele europene”
CEEX 58/2006
Benefeciar S.C.Farmacia Natureii SRL.
6 Lucrări ştiinţifice de popularizarea rezultatelor ştiinţifice.
Participarea la seminarul :
“Medicina complementara cu resurse terapeutice naturale. Modalitati de abordare”. Cu tema tema:”CIMBRIŞORUL, REMEDIU ANTIFUNGIC”
15.09.2008
Anul 2007
3. Studiul diversitatii biologice si ecologice a speciilor de plante perene si reconsiderarea utilitatii lor multiple (culinare, medicinale, decorative etc.), in contextul dezvoltarii sustenabile socio – economice si alinierea la tendintele U. E. C51 -061/2007
Benefeciar S.C.Farmacia Natureii SRL.
Inovaţii proprii
1. Ceai terapeutic renal,
2. Ceai terapeutic hepatic,
3. Ceai terapeutic obezitate 1.
4. Ceai terapeutic antistress, 1.
5. Ceai terapeutic digestiv,
6. Ceai terapeutic prostatic,
7. Ceai terapeutic pentru tiroidă
8. Ceai terapeutic cardiovascular,
9. Ceai terapeutic obezitate,
10. Ceai ecologic de melisa
11. Ceai ecologic de busuioc,
12. Ceai ecologic de cimbru,
13. Ceai ecologic de cimbrisor,
14. Ceai ecologic de coada soricelului,
15. Ceai ecologic de tagetes, 16. Ceai ecologic de urzica,
17. Ceai ecologic de salcam, 18. Ceai ecologic de paducel,
19. Ceai ecologic de galbenele,
20. Pernă terapeutică antistres,
21. Pernă terapeutică insomnie, 22. pernă terapeutică antigripala,
23. Pernă terapeutică antialergica,
24. Pernă terapeutică antireumatica.
25. Condiment cu ingrediente plante 100% ecologice fără nici un adaos.
2010
2008
4 „Promovarea tehnologiilor de cultură cu impact redus asupra mediului şi cu o
eficienţă economică sporită a producţiilor obţinute”, acord de grant nr. 14/549/22.04.2008
Beneficiar S.C. Farmacia Naturii
În curs de execuţie 2010

Anexa 5.1
LISTA LUCRĂRILOR
1. Barbu Iuliana, Ambarus Silvica, Brezeanu Creola, Stan N., 2005- The utilisation of the collected and evaluated germ plasma resources from plants with multiple uses diversification of actual assortment, as well as their usage in the breeding process- Lucrari stiintifice anul XLVIII (48), Ed. Ion Ionescu de la Brad Iasi I.S.S.N. 1454 – 7376.
.2. Barbu Iuliana, 2007 – Cercetari privind combaterea daunatorilor la unele specii de plante din grupa aromatice şi condimentare Revista HAMEIUL ŞI PLANTELE MEDICINALE, Anul XV, Nr. 1-2 (29-30 )Editura Academic Pres Cluj Napoca2007, Editura AcademicPres, ISSN 1454-7805.

ANEXA nr. 5.2.
CONFERINŢE INTERNAŢIONALE

Nr.
crt.
Comunicarea Conferinţa Autor
Institutul ………
0 1 2 3
1 “Valorificarea resurselor biologice prin biotehnologii specifice” 2005 “ Dezvoltarea si integrarea biotehnolgiilor in procesul de retehnologizare a industriei alimentare romanesti” Barbu Iuliana – S.C. Farmacia Naturii

ANEXA nr. 5.3.

Nr.
crt.
Proiect
Contract
Rezultat Luna
0 1 2 3
Anul 2005
1.

ANEXA nr.5.4.
PROGRAM NUCLEU

Nr.
crt.
Proiect
Contract
Beneficiar
Rezultat Luna
0 1 2 3
Anul 2005
1.