Posted on Lasă un comentariu

Caracterul omului

Caracterul omului

Caracterul reprezintă totalitatea trăsăturilor individuale ale unui individ.caracter uman

Acesta se manifestă atât prin comportamentul său, cât şi prin atitudinea faţă de realitatea înconjurătoare. Caracterele se împart în patru tipuri, numite temperamente. Această departajare a fost făcută de Hipocrate (medic an­tic grec), care a stabilit că temperamentul individului depinde de calităţile lui psihice: el poate ti coleric, sangvin, flegmatic sau melancolic.

Caracterul omului

Coleric (din greacă chole – bilă) este individul cu reacţii spontane în orice acţiune; are senzaţii puternice, rapide şi îşi manifestă stările prin grai, gesturi şi mimică. Este agitat, impulsiv şi nu poate uita mult timp ofensele care i se aduc. Deşi se caracterizează prin acţiuni bruşte, mişcarea este cea mai bună odihnă pentru el.

Pentru el recomandam ceaiul ECORELAX

Caracterul omului

Sangvin (din latină sanguis – sânge, putere de viaţă) este individul care se excită rapid, se supără uşor, însă uită aproape imediat orice ofensă. Părerile celorlalţi îl influenţează puternic.

Pentru el recomandam ceaiul ECORITM

Melancolic (din greacă melas/melanos chole – bilă neagră) este individul cu predispoziţie pentru stări depresive, tristeţe şi deprimare. Este sensibil, dar îşi exteriorizează arareori senzaţiile. Mişcările melancolicului sunt line şi puţin lente.

Pentru el recomandam ceaiul DE ISOP

Caracterul omului

Flegmatic (din greacăphlegma flegmă, mucus) este individul cu reacţii calme la orice manifestare emoţională. Este lent şi preferă să nu se manifeste sau să aibă doar o reacţie limitată.

Pentru el recomandam ceaiul DE VIATA LUNGA

Există o corelaţie strânsă între temperamentul omului şi constituţia sa fizică

Trăsăturile de caracter influenţează puternic starea psihică a omului; la rândul său, aceasta provoacă numeroase schimbări în starea fizică a organismului.

Principalele trăsături pozitive ale caracterului sunt optimismul, bunătatea, capacitatea de a ierta greşelile celorlalţi şi de a-şi stăpâni supărarea (ura, irascibilitatea), altruismul, puterea de muncă, independenţa şi satisfacţia de sine, consumul moderat de mâncare şi băutură, credinţa în Dumnezeu şi în natura bună a omului, un spirit de economie fără exagerări, ospitalitatea,

curajul cu măsură, manifestarea voinţei, iniţiativa, curiozitatea faţă de tot ceea ce este nou.

Trăsăturile negative esenţiale sunt cruzimea, lăcomia, zgârcenia, setea de răzbunare, răutatea, egoismul, lenea, dorinţa de a-i condamna pe ceilalţi şi manifestările de furie şi ură faţă de ei, excesul de mâncare, senzualitatea excesivă, umilirea de sine, risipa, lipsa de voinţă, indiferenţa, trădarea prietenilor, pasivitatea, lipsa dorinţei de a se informa şi de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele.

Sănătatea unui individ este fundamental dependentă de trăsăturile de caracter ale acestuia. Trăsăturile negative îl pot împinge să comită fapte condamnabile, să adopte un mod nesănătos de viaţă şi o atitudine incorectă faţă de ceilalţi semeni ai săi sau faţă de natură, ceea ce se va răsfrânge şi asupra sănătăţii sale. Pe de altă parte, trăsăturile pozitive îi vor proteja sănătatea fizică şi psihică. Combaterea trăsături lor negative şi cultivarea celor pozitive ajută la purificarea corpului şi a biocâmpurilor energetice ale fiinţei umane.

Răbdarea, voinţa, tendinţa de ameliorare a sănătăţii sunt trăsături care contribuie la alegerea metodei de curăţare şi tratare a organismului şi la aplicarea acesteia până la obţinerea rezultatului dorit. In timpul efectuării procedurilor de curăţare, stăpânirea de sine este esenţială; cura de însănătoşire programată trebuie dusă în mod obligatoriu până la capăt.

După curăţarea fizică a organismului este necesar să se treacă imediat la perfecţionarea caracterului, adică la o curăţare care o va susţine pe cea fizică, procesele devenind reciproc reversibile.

iNDICAM O CURATARE CU CEAI ECODETOX IAR PENTRU PSIHIC LECTURAREA CARTII SANATOS SI FERICIT

BIBLIOGRAFIE: ENCICLOPEDIA DEZINTOXICARII ORGANISMULUI UMAN,2005,Sanatos si fericit 2017

Lasă un răspuns