Posted on Lasă un comentariu

Lăptişorul de matcă

Un produs al stupului prea puţin folosit: Lăptişorul de matcălaptisor-400x400

 

Rezultate din practica medicală

Magnifica regină a stupului

Matca (regina stupului) şi albina au o înzestrare ge­netică absolut identică. Şi totuşi, sunt atât de deose­bite! Longevitatea extraordinară a mătcii, funcţia sa de pro­creare în stup, dimensiunile cu mult mai mari decât ale unei lucrătoare sunt consecinţe doar ale unei hrane spe­ciale, de cea mai bună calitate. Regina stupu­lui pri­meş­te toată viaţa ca unic aliment lăptişorul, im­pro­priu nu­mit de matcă, produs de fapt de către albine. Urma­rea: matca este aproape dublă ca lungime. Trăieş­te obişnuit 3-4 ani, uneori 6 sau chiar 8 ani. Lucră­toa­rele nu depă­şesc ca durată de viaţă două luni, cu ex­cepţia celor care iernează. Albinele nu au egal în lu­mea animală, în ceea ce priveşte organizarea socială. La fel, cel mai impor­tant produs al stupului, lăptişorul de mat­că, nu are echi­valent în întreaga lume animală şi vege­tală. Se pare că este unul dintre cele mai puternice sti­mulatoare natu­rale pentru formarea şi specializarea celu­lelor stem.

Studii recente

Anul trecut, la Congresul de Apiterapie de la Passau, japonezii de la Nagaragawa Research Center au comu­nicat câteva studii deosebit de interesante pentru vârsta a treia. Unul, făcut pe şoareci, a arătat că administrarea orală de lăptişor de matcă, timp de 9 săptămâni, a con­dus la creşterea greutăţii oaselor, a cantităţii de proco­la­gen osos şi a cantităţii de cenuşă provenită din arde­rea oaselor.
Studiul a demonstrat ceea ce se bănuia, din practica clinică medicală umană, că lăptişorul stimulează for­ma­­rea matricei organice osoase şi mineralizarea ei, fiind util în osteopenie, osteoporoză, fracturi, alte afec­ţiuni care necesită osificare.
Experimental, s-a administrat şobolanilor lăptişor de matcă oral timp de 7 luni. Hipofiza lor a scăzut sem­nificativ în greutate, comparativ cu grupul de control, care nu a primit lăptişor şi la care hipofiza a crescut corespunzător vârstei.
Cel mai interesant a fost un studiu clinic dublu orb, făcut pe 60 voluntari vârstnici, între 60 şi 78 de ani. Timp de 6 luni, jumătate dintre ei au primit zilnic câte 3 g de lăptişor de matcă dizolvat într-un suc; cei din jumătatea de control au băut sucul simplu. S-au făcut numeroase analize de sânge şi o examinare psiholo­gică. La final, principalele rezultate la grupul care a luat lăp­tişor au fost urmă­toarele: s-a îmbunătăţit scorul de sănă­tate mintală (în schimb, la grupul de control s-a men­ţinut scăderea obiş­nuită vârstei), au crescut numă­rul de hematii şi hemato­critul, a crescut indexul insuli­nic şi a scăzut glicemia matinală (a-jeune).

Un mister neelucidat

Când ne gândim la lăptişorul de matcă, e bine de reflectat asupra următoarei realităţi: în lume există o enormă diversitate de tipuri de nectar, de miere şi po­len, care constituie hrana albinelor, sub o formă sau alta. Cu toate acestea, lăptişorul de matcă, peste tot în lume, este foarte asemănător. Deşi îşi are originea în me­diul vegetal, prin transformările glandulare ale albi­nei, lăptişorul de matcă crud nu are corespondent ca eficienţă în lumea vegetală şi nici nu a fost până acum reprodus în întregime pe cale sintetică. Noi, oamenii, am ajuns în spaţiu şi pe fundul oceanelor, dar deocam­dată nu reuşim să înţelegem ce face albina, cu atât mai puţin să reproducem munca sa. Lăptişorul de matcă crud are o culoare alb-sidefie până la gălbui, un miros caracteristic, puţin aromat, un gust acidulat, astringent şi uşor picant. Aciditatea apropiată de cea a sucului gas­tric îl face uşor de tolerat. Conţine apă, circa 10-15% proteine, 10-15% glucide, 5% lipide, 2% alte substanţe. Are în compoziţie toţi aminoacizii esenţiali. Acizi cu acţiune antitumorală (acidul 10-hidroxi 2-decenoic), enzime şi co-enzime, o peptidă de tip insu­lină, care îl recomandă în diabet indiferent de tip, substanţe hetero­ciclice, acetilcolină (important neuro­transmiţător), oli­go­elemente (potasiu, fosfor, fier, calciu, siliciu), vita­mine. Cel mai bine este reprezentat complexul vita­mi­nic B. Vitamina C este prezentă doar sub formă de urme, iar vitaminele A, D, K şi E lipsesc. Aceasta a con­­stituit o mare surpriză pentru cercetătorii care pre­su­puneau că fertilitatea deosebită a mătcii ar fi în legă­tură cu vitamina E, supranumită şi a fertilităţii.

 

După mai bine de 40 de ani de când este studiat, compoziţia chimică a lăptişorului nu este pe deplin elu­cidată. Există încă un procent de circa 2-3% sub­stanţe nedeterminate, care nu au fost identificate oriunde a fost ana­lizat în lume. Cu ani în urmă, re­gretatul savant Ni­colae V. Ilieşiu spunea: „Într-un volum echi­valent unei doze homeopatice, lăptişorul de matcă con­centrea­ză o materie biologică atât de activă, complexă şi echili­brată ca raport de factori compoziţionali, încât este capabil să declanşeze proce­se şi fenomene ale căror efecte nu le putem explica şi justifica decât în parte”.

Utilizarea lăptişorului de matcă în diverse afecţiuni

Tot ceea ce am să vă descriu în următoarele rânduri reprezintă sinteza unei experienţe reale, aplicate de mine, sau de apiterapeuţi pe care îi cunosc personal şi în munca cărora am încredere. Din păcate, în cărţile de apiterapie, din 200 de pagini o să găsiţi doar 4-8 pagini despre lăptişorul de matcă, din care două pentru com­poziţia chimică. Tot acolo şi mai departe transmise pe Internet, sunt o serie de aprecieri din păcate neconfor­me cu reali­tatea, fără să aibă măcar o motivaţie clară.
Astfel, sunt autori care îl contraindică în sarcină. Nimic mai fals. Medicii Casei Regale din Anglia l-au recomandat Prinţesei Diana în sarcină, împotriva greţu­rilor. Aşa a ajuns un produs popular. La fel a fost în Ro­mâ­nia, contraindicat în leucemii. Dar pentru acţiunile sale antileucemice există nu numai explicaţie ştiinţifică, prin prezenţa în lăptişorul de matcă a acizilor adipic, pi­­melic, suberic, transdecendioic, transdecenoic şi hi­dro­­xidecanoic, ci şi practică, din fericire. Astfel, în Por­tugalia, cunoscutul apiterapeut Antonio Couto tra­tea­ză leucemii cronice şi acute cu lăptişor de matcă, în doze mari (10 ml/zi), administrat (de preferinţă) în frac­ţii mici, sublingual. Avem şi noi o proprie expe­rienţă simi­lară. Mai găsim că este contraindicat în boala Addi­son, când, de fapt, se ştie că susţine suprarenalele. În lo­cul dexametazonei administrată curent bolnavilor on­colo­gici, ar fi cu mult mai utilă administrarea de lăpti­şor de matcă, în scopul susţinerii măduvei hemato­gene şi fără efectele adverse ale corticoidului. La fel, se afir­mă că este contraindicat în afec­ţiuni acute infec­ţioase, când se cunosc efectele sale antimicrobiene şi antivi­rale. Menţionez experienţa unui bolnav de ence­falită virală, aflat în comă, şi salvat cu doze mari (50g/zi) de lăpti­şor. Sau îl veţi găsi nerecomandat, pen­tru că ar fi cancerigen, în doze mai mari de 2,5 g pe zi. Şi eu şi cei peste 100 de pacienţi ai mei cu scleroză multiplă, care au luat în medie 4-5 g de lăptişor de matcă pe zi, în ulti­mii 5 ani, ar fi trebuit să fim deja pe lumea cealaltă. Con­cluzia tristă este că unii autori de cărţi şi articole (mai ales din cele de pe Internet) nu au utilizat practic pentru ei şi pacienţi lăptişorul de matcă.
Prof. Bengsch (Germania), întrebat de Antonio Couto, care consideră că ar fi doza maximă admisă pen­tru lăptişor, a răspuns zâmbind: „Dacă unui bolnav de cancer i se dau şi de 3 ori pe zi câte 50 g de lăptişor, nu e prea mult”. Afirmaţia survine din expe­rienţa cli­ni­cienilor care nu au con­statat toxicitate la adminis­tra­rea lăp­tişorului de matcă oral. Adminis­trarea începe cu doze mici şi creşte treptat.
Desigur, lăptişorul de matcă le este contraindicat per­­soanelor aler­gice la el, şi trebuie administrat cu pre­­­cau­ţie persoanelor alergice la alte produse ale stupului.

Bolnavii de scleroză multiplă se pot vindeca cu lăptişor de matcă

 

În lume s-au făcut şi se fac numeroase studii cu privire la utilizarea clinică a lăptişorului de matcă, cât şi cercetări de laborator care pun în evidenţă calităţile sale excepţionale. Cele mai multe dintre ele nu sunt sprijinite de nici o autoritate, ci constituie eforturi per­sonale sau ale unui grup de entuziaşti. O excepţie feri­cită o face Japonia, unde lăptişorul de matcă a intrat în farmacopee, iar ministerul sănătăţii este deosebit de preo­cupat de utilizarea lui la nivel de masă. Aşa se face că japonezii consumă pe an circa 350 de tone de lăp­tişor de matcă; în cea mai mare proporţie, în jur de 80%, este importat din China.
În România, prof. Harnaj a pus în biroul lui Ceau­şescu un stup de observaţie, care permite să vezi ce se întâmplă în interior. Aşa l-a convins să finanţeze apicul­tura, cercetarea şi producţia. Simplu! Ca urmare, avem cel mai vechi institut de cercetare apicolă din lume. Cu toate acestea, producţia internă de lăptişor de matcă a scă­zut de la circa 5 tone anual, înainte de ’89, la câteva zeci de kilograme (Oros). Universitatea din Cluj, spre exem­plu, nu mai analizează de ani de zile nici un gram de lăptişor de matcă produs în Transilvania.
La noi, un grup foarte mic, de câţiva medici apitera­peuţi, a reuşit să demonstreze că bolnavii de scleroză mul­tiplă pot fi trataţi prin mijloacele medicinii natu­riste, în speţă api-fito-terapia, utilizând, alături de altele, lăptişor de matcă crud, în doze mari (4-10 ml/zi). Au fost obţinute şi RMN-uri curate, adică fără zone de demielinizare. Acest proces era considerat ireversibil până acum. Există deja un studiu clinic şi curând acest lucru va putea fi dovedit statistic.

Afecţiuni neurologice tratate cu lăptişor de matcă

În ultimul deceniu a crescut neaşteptat de mult inci­denţa bolilor cerebrale şi de sistem nervos, din care de­presia şi anxietatea ocupă locul I în morbiditatea ge­nerală în Europa. În unele cercetări japoneze s-a de­mon­strat că depresia se asociază cu scăderea ratei de mul­tiplicare diurnă neuronală din zona profundă a cre­ierului (hipocampus). Alte cercetări nipone au arătat capacitatea lăptişorului de matcă de a determina apa­riţia de noi neuroni, oligodendrocite şi astrocite, care se dezvoltă din celulele stem nervoase. Ceea ce susţine un lucru deja cunoscut din practică, anume efectele an­tidepresive ale acestuia.
În tratarea SLA s-au dovedit utile în practică doze mari de lăptişor de matcă (8-10ml/zi). La copiii autişti îmbunătăţeşte activitatea cerebrală (circa 2-4 ml/zi).
Deja se cunoaşte eficienţa lăptişorului în scleroza mul­tiplă, împreună cu tinctura de propolis, veninul de al­bine (strict sub supraveghere medicală), polen, zeolit, alte plante medicinale, remedii Bach şi elixirele stu­pului.

 

Tratamentele cu celule stem injectabile practicate în Europa şi China de ani de zile pentru scleroza multi­plă nu au salvat nici un pacient, din păcate. Costurile sunt foarte mari, promisiunile exagerate, aşteptările pa­cienţilor pe măsură, iar rezultatele sunt doar o îmbu­nă­tăţire a stării generale de moment, care se stinge în câ­teva săptămâni, probabil odată cu consumarea celu­lelor stem injectate.
Referitor la Alzheimer, în Japonia se vorbeşte deja de mai mulţi ani de prezenţa unui amiloid care ar de­clanşa apariţia bolii. Se ştie, de asemenea, că este impli­cat aluminiul, care, din păcate, e atât de prezent în industria alimentară şi cosmetică. În septembrie 2012, în SUA, Suzana la Monte, neuropatolog la Şcoala Medi­cală Alpert a Universităţii Brown (Rhode Island), lan­sea­ză ipoteza că maladia Alz­heimer ar putea fi o afecţiune metabolică, rezultat al regi­murilor alimentare nepotrivite, cu exprimare neurologică. Unii specialişti s-au precipitat să rede­numească această suferinţă Dia­bet tip 3. În ce mă priveşte, eu recomand în tratarea ma­la­diei Alzheimer lăptişor de mat­că crud (3-4 ml/zi), polen crud (4-6 linguriţe/zi), zeolit (elimi­nă metalele în surplus, inclusiv aluminiul) şi regim alimentar adecvat.

Cancerul şi lăptişorul de matcă

În ceea ce priveşte afirmaţia nefericită că lăptişorul de matcă ar hrăni tumorile, voi prezenta lucrurile în felul următor. În via­ţă e bine să fii sincer, indiferent de costurile de mo­ment. Personal, declar că sunt uneori depăşită de anu­mite proceduri medicale în oncologie şi hematologie, de medicaţia sau interpretarea markerilor tumorali. Dar tot la fel de bine mă gândesc că şi oncolo­gii şi hemato­lo­gii nu sunt la curent cu noutăţile în ceea ce priveşte studiul şi efectele unor produse naturale. Dacă la noi, unii medici au afirmat public că lăptişorul de matcă „hrăneşte tumorile”, adică e cancerigen, în lumea api­terapiei este cunoscut ca fiind de fapt… anti-canceri­gen… Această acţiune anti-cancerigenă se datorează în mare parte prezenţei acizilor 10-OH-decenoic, 10-OH-decanoic, sebacic şi panto­tenic. Pacienţii care sunt con­sideraţi cu şanse în maniera medicinii alopate pot face tratamentele propuse fără rezerve. Dar cei care sunt con­side­raţi din start ca fiind fără şanse, pentru care mo­tiv să mai fie operaţi, iradiaţi şi chemo-trataţi? Lăsaţi aceste cazuri disperate să-şi aleagă trata­men­tul, de vre­me ce medicina ştiinţifică se de­cla­ră neputincioasă.
Lăptişorul de matcă crud poate fi utilizat în onco­logie şi hematologie pe două direcţii. La pacienţii care fac chimioterapie, radioterapie şi/sau corticoterapie, ca adjuvant, înainte de a se observa o înrăutăţire a stării ge­nerale şi a analizelor de sânge. Dacă starea generală s-a alterat deja, introducerea lăptişorului este mai mult decât necesară, în combinaţie cu alte remedii naturiste, după caz, cum ar fi zeolitul, propolisul şi polenul, pen­tru a repune cât de cât pacienţii într-o situaţie care să le permită utilizarea în continuare a tratamentului alopat. Este de preferat în locul dexametazonei, eritropoietinei şi similarelor. A doua cale de acţiune, în ideea unui tra­tament naturist 100% al cancerului, este în combinaţie cu alte mijloace şi metode cu valoare antitumorală, cum ar fi zeolitul, propolisul, obligeana şi rostopasca, die­toterapia, acupunctura, apipunctura ş.a.

Calitatea lăptişorului de matcă, falsuri, surse

Legislaţia românească permite oricărui procesator care ambalează în România un produs importat ca ma­te­rie primă să se declare producător. Evident, produsul devine românesc… Pe această speculaţie legislativă se bazează o întreagă pseudo-producţie de alimente şi su­plimente. Firme dotate cu spaţiu de depozitare şi bani pentru reclamă umplu rafturile magazinelor cu „bună­tăţi”.
Lăptişorul de matcă din Europa provine în proporţie de peste 90% din China. Pe de altă parte, este produsul apicol cu cea mai mare volatilitate a preţului. Îl puteţi cumpăra de la sursă, cu 1 dolar 50 de grame, sau cu 10 dolari. Depinde ce vreţi să cumpăraţi. În Europa, ajunge să fie vândut cu 10-20 de euro 50 g, cum e în România, sau 100-150 de euro în Franţa, pentru aceeaşi cantitate. Recordul îl deţine Macedonia, unde 50 de grame de lăpti­şor de matcă din producţie locală ajunge la 250 de euro. Aşa că, în mod evident, cumpărătorii sunt bulver­saţi şi nu ştiu ce să aleagă. Repet: toate studiile realizate în Japonia sunt făcute cu lăptişor de matcă importat, în primul rând din China, şi în mai mică măsură din Tai­wan. Problema e: de unde din Chi­na? Dacă alegi doar oferte de pe Internet, cele mai ieftine, în mod sigur pri­meşti un produs de slabă calitate. Sigur, unii dintre cititori se vor întreba în ce măsură am dreptate, pentru că au consumat lăptişor de matcă din mai multe surse şi s-au simţit bine. Aduceţi-vă aminte ce spunea dom­nul Ilieşiu: „doze homeopatice (adică foarte mici-n.n.) pot declanşa şi genera stări de bine”. Dar de aici şi până la tratarea unor pacienţi cu suferinţe grave, poate fi o distanţă. Pe acest lucru se şi bazează „industria” apicolă şi simplii comercianţi. Ei ştiu că produsul, oricât ar fi de prost, până la urmă dă nişte rezultate, se simte o îmbunătăţire. Dar pentru oamenii care au suferinţe grave, sau şi mai rău, au zilele numărate, este stringent să le poţi oferi un lăptişor de matcă de bună calitate. Acesta este motivul pentru care, profi­tând de faptul că anul trecut Con­fe­rinţa Internaţională Api­medica s-a desfăşurat în China, m-am deplasat acolo cu ceva timp înainte, special pen­tru a sta de vorbă cu o serie de produ­cători locali şi ca să văd cu ochii mei o serie de capacităţi de pro­ducţie. De acolo m-am îndreptat spre Japonia, ca să-mi con­firm sau să-mi infirm bănuielile în legătură cu calitatea unor mos­tre de lăptişor de matcă. Abia în felul acesta poţi să ai o imagine clară asupra a ceea ce poţi cum­pă­ra dintr-o ţară precum China. Cu toate acestea, pentru a avea convingerea că loturile de produse respectă, în timp, calitatea iniţială, este preferabil importul de lăp­tişor de matcă din China comercializat

 

prin Germania, cu toate cheltuielile aferente, dintr-un motiv simplu: analizele de laborator care pot evidenţia corectitudinea produsului sunt dificil de realizat la noi. În schimb, în Germania, ţară riguroasă, unde lăptişorul este asimilat medicamentelor, analizele se fac pentru fiecare lot cu exigenţa corespunzătoare.
Precum este multă miere falsă pe piaţă, la fel există şi lăptişor contrafăcut. Falsificarea „naturală” a lăpti­şo­rului de matcă se face, în modul cel mai elaborat, prin mixare cu triturat de larve de matcă şi albină. Iar în mod banal, cu ou sau gălbenuş de ou, amidon etc. Modifică­rile fizico-chimice şi analizele microscopice pot pune în evidenţă aceste falsuri. Lăptişorul de matcă conţine o serie de impurităţi care îl fac identificabil ca origine. Nu există lăptişor de matcă pur. Grăuncioarele micro­sco­pice de polen din lăptişor pot fi identificate şi pot da o indicaţie geografică prin faptul că anumite plante se găsesc doar în anumite areale; flora Chinei prezintă mari diferenţe faţă de flora noastră. Mai deli­cată este situaţia lăptişorului care aparent fizico-chimic este în re­gulă, dar este slab calitativ, pentru că stupii sunt hră­niţi artificial cu zahăr şi soia, activitatea albinelor este limitată pen­tru a reduce drastic consumul, albinele sunt tratate medicamentos deoarece inevitabil se îmbolnă­vesc ori sunt sensibile la paraziţi, to­tul în scopul unei producţii cât mai mari. Se mai prac­tică şi o adulterare chimică, mai greu de evidenţiat, căci necesită labora­toare performante; de exemplu adău­garea de acid 10-OH-decenoic, cu valoare antitumo­rală, care permite creş­terea preţului la sursă etc. Este, până la urmă, lesne de înţeles că un produs bun nu stă pe orice raft.

Lăptişorul de matcă Ballot-Flurin (Franţa)

Se situează, probabil, pe treapta cea mai înaltă, într-o clasificare a variantelor de lăptişor de matcă cu­noscute. Este atât de special pentru că la temelia activi­tă­ţii acestei com­panii stă colaborarea cu albina, şi nu exploatarea ei. Catherine Ballot-Flurin a pus bazele aces­tei metode în urmă cu 30 de ani. În timp, s-au dez­voltat toate detaliile. Albinele sunt urmărite atent, li se satisfac toate necesităţile fizice şi energetice, în acord cu ritmurile siderale, trăiesc într-un mediu na­tural, hrana lor este doar cea pro­venită din stup, apicultorul ia din producţia lor doar surplusul, nu sunt niciodată for­ţate la nici o acti­vitate, sau tratate chimic. Duc o viaţă armonioasă, iar rezultatul este că produsele unui aseme­nea stup sunt curate chi­mic şi energetic. Faţă de ace­leaşi produse obţinute în apicultura convenţională, ele au o compoziţie chimică mult mai îmbelşugată în prin­ci­pii active şi, în plus, o încărcătură energetică bogată şi armonizatoare. Sunt nişte concentrate care permit efecte surprinzătoare, la doze mai mici decât cele obiş­nuite. Fenomene alergice practic nu au fost constatate. Lăptişorul de matcă Ballot-Flurin este filtrat manual, fără centrifugare; se pune manual în recipiente, în orele de după recoltare, şi se păstrează la frigider, fără con­gelare.
Printre utilizatorii celebri ai lăptişorului de matcă se mai numără: Prinţul Philip al Marii Britanii; Sarah – ducesă de York; Margaret Thatcher; Cliff Richard; Kim Wilde; Barbara Cartland; John McEnroe; Sebastian Coe – alergător pe distanţe medii (800 şi 1500 m), câştigător a 4 medalii olimpice; Frank McLin­tock – fost căpitan al echipei de fotbal Arsenal; Lucinda Green – fostă componentă a lotului olimpic de călărie al Marii Britanii ş.a. Lăptişorul de matcă este deosebit de popu­lar în Marea Britanie, Japo­nia şi Israel, în mediile perso­nalităţilor şi sportivilor pentru: mărirea vitalităţii, energiei şi a rezistenţei la efort, îmbunătăţirea stării ge­nerale fizice şi de sănătate, reducerea frecvenţei leziu­nilor din activitatea sportivă prin îmbunătăţirea statu­sului muscular şi al transmisiei impulsurilor nervoase, accelerarea proceselor de refa­cere, ameliorarea proce­selor artritice asociate efortului şi traumatismelor, îmbu­nătăţirea stării sistemului res­pirator, îmbunătăţirea capacităţilor mentale, a con­cen­trării, asimilării şi agili­tăţii, prelungirea duratei de acti­vitate sportivă, reduce­rea stresului şi a stării de ner­vo­zi­tate din perioada com­petiţională.

Păstrarea şi transportul lăptişorului de matcă
Lăptişorul de matcă se păstrează bine la 0-4 grade Celsius. În frigider vă recomand să-l păstraţi în spate, ca să nu fie afectat de schimbările de temperatură gene­rate de deschiderea repetată a uşii. După ce l-aţi folosit, să nu-l uitaţi pe undeva prin cameră. În timp, dacă nu-l păstraţi corect, poate căpăta o culoare cenuşie. Nu este compromis total, dar valoarea lui biologică a scăzut. Transportul pe durată limitată, chiar vara, nu trebuie să vă îngrijoreze, pentru că el conţine un principiu anti­biotic natural, în foarte mică cantitate, însă suficient pentru a-i prezerva calitatea.

Terapia anti-îmbătrânire (anti-aging)

Voi aborda altfel procesul de îmbătrânire. Eu cred că noi începem să îmbătrânim din clipa în care credem şi începem să ne comportăm ca nişte oameni bătrâni. Cre­ierul este cel mai complex sistem biologico-infor­ma­ţional din universul cunoscut. Anumite filozofii şi doctrine cred că prin forţa sa, gândul poate genera reali­tăţi concrete. De curând, acest lucru a început să fie luat în serios şi studiat. Aşadar, încercaţi să vă gândiţi că viaţa e cel mai preţios dar şi că trăiţi în tinereţe! Să nu ne grăbim spre bătrâneţe, ci să o lăsăm să ne ajungă ea, atunci când va putea să ne atingă… Ca tratament efi­cient, recomand 2-4 ml de lăptişor de matcă şi 30-50 g de polen crud pe zi, în amestec sau separat, cinci zile pe săptămână.
În final, mulţumesc pe această cale tuturor pacien­ţilor mei, care m-au onorat cu încrederea lor în aceşti ultimi ani, extrem de grei pentru mine.

Dr. CRISTINA AOŞAN, membru în Comisia de Apiterapie a Apimondia

Sursa :formula AS

Posted on Lasă un comentariu

LA MULTI ANI ROMÂNIA NOASTRA !!!!

LA MULTI ANI ROMÂNIA NOASTRA !!!!

1 Decembrie – Ziua Naţională a Românieisteagul-romaniei-tricolor-drapel-rosu-galben-si-albastru-copy

 

Despre roman
Ajuta-l, Doamne, pe roman,
Ia-i tu povara grea din spate,
Din veacuri lungi de suferinti
La lin liman din nou il scoate.

Ajuta-l, Doamne, ca e bun
Si intelept, poet si faur,
Sub crusta lui de aspre griji
El are-o inima de aur.

Ajuta-l, Doamne, caci, din veac,
Nadejdea lui e doar la Tine,
Istoria l-a rastignit
Si i-a raspuns cu rau la bine.

Ajuta-l, Doamne, pe roman,
Cand mari primejdii zarea sapa,
Pe sine sa se regaseasca,
De griji, tristeti, nevoi il scapa.

Ajuta-l, Doamne, pe roman,
Ia-i tu povara grea din spate,
Din veacuri lungi de suferinti
La lin liman din nou il scoate.

La multi ani, romani … Romania!
Tara dulce si frumoasa
Mie-mi pari cea mai aleasa.
Cer albastru ca al tau
Nu gasesc pe lume eu.
Nici campii mai aurii
Si ape mai albastrii.
Am o tara minunata!
Toţi romanii laolalta,
Astazi, o sarbatorim –
Si ,,La multi ani!” ii dorim.
Sunt mandra de ţara mea
Niciuna nu-i frumoasa ca ea.

Traditiile noastre deosebite
La altii nu sunt gasite.
La multi ani, iubita tara,
Mandra ca o primavara!
Sa fii tanara, frumoasa,
Bogata si luminoasa!
Sa ai pamant roditor,
Popor drept si muncitor!
Sa ai pace, bucurie
Si soare pe-ntreaga glie!

1 decembrie, zi de sarbatoare
Mare zi de sarbatoare,
La romani intre hotare,
Cu cantec sa-mbogatim
Si cu joc sa veselim.

Hai, sa-ntindem hora mare,
Fete si feciori,
Sa dansam cu mic cu mare
Ca la sarbatori.

Noi suntem bogata tarii,
Ea nepriveste-n ochi cu dor
Si stie ca pe bratul nostru
Se sprijina in viitor.

Noi ii juram cu drag credinta
Si invatam mereu cu spor.
Noi suntem bogatia tarii
Si vom fi tara-n viitor.

La multi ani, romani! La multi ani, Romania!
La multi ani, prieteni! La multi ani, romani!
Fie ca anul care vine sa aduca-un mandru soare
Sa deschida o cale noua de mari fapte roditoare
Pentru neamul romanesc.
www.interferente.ro/

Posted on Lasă un comentariu

“LEAC PENTRU MEMORIE ŞI REÎNTINERIRE”

     “LEAC PENTRU MEMORIE ŞI REÎNTINERIRE”ceai-melisa

 

MELISA – Melissa officinalis L.

 

                      Una din cele mai folosite plante medicinale din lume

 

 

 

Melissa officinalis L. este o plantă perenă din familia Labiatae (Lamiaceae), care se menţine în cultură 4-6 ani.

Roiniţa este originară din sudul Europei (estul zonei mediteraneene), estul şi centrul Asiei şi nordul Africii. Se cultivă în Europa centrală, meridională şi orientală, în Asia şi America de Nord, ca plantă medicinală şi aromatică.

La noi în ţară apare spontan, dispersat în sud şi în vest, în pajişti şi luminişuri din zona stejarului. S-a luat în cultură în Transilvania, în sudul şi vestul ţării.

Uleiul volatil de roiniţă are acţiune sedativă, antispastică, coleretică, carminativă şi stomahică. Se utilizează în tulburări digestive şi stări de vomă, spasme, colici, nevroze intestinale şi stomacale, dischinezii biliare şi colite cronice.

Extractele (apoase şi alcoolice) din frunzele de roiniţă intră în compoziţia unor medicamente sedative şi hipnotice, virusatic în tratamentul herpesului. Frunzele intră în compoziţia ceaiurilor medicinale. Se foloseşte la prepararea apei de melisă etc.

Roiniţa se foloseşte extern sub formă de băi, ajutând la vindecarea rănilor, având proprietăţi cicatrizante, antiseptice. Uleiul volatil de roiniţă are largă utilizare în industria parfumurilor şi a lichiorurilor. Frunzele de roiniţă (verzi sau uscate) sunt un apreciat condiment, dând preparatelor aromă şi un gust foarte plăcut. Roiniţa este o valoroasă plantă meliferă, este foarte bogată în nectar (150 kg/ha) fiind mult căutată de albine.

Forme de utilizare în terapeutică

  • Pulberea

Se obţine prin măcinarea cât mai fină, cu râşniţa electrică de cafea, a tulpinilor uscate de roiniţă. Depozitarea pulberii obţinute astfel se face în borcane de sticlă închise ermetic, ţinute în locuri întunecoase şi reci, pe o perioadă de maximum două săptămâni (deoarece uleiurile volatile se evaporă foarte rapid). De regulă, se administrează de 3-4 ori pe zi, câte o jumătate de linguriţă rasă, pe stomacul gol.
·Tinctură

Se pun într-un borcan cu filet cincisprezece linguri de pulbere de roiniţă, peste care se adaugă două pahare (400 ml) de alcool alimentar de 50 de grade. Se închide borcanul ermetic şi se lasă la macerat, vreme de două săptămâni, după care se filtrează, iar tinctura rezultată se pune în sticluţe mici, închise la culoare. Se administrează câte 50-100 de picături diluate în puţină apă, de patru ori pe zi.
Vinul de roiniţă

Într-un litru de vin natural alb se pun douăzeci de linguri de pulbere de roiniţă şi se lasă la macerat vreme de trei săptămâni, după care se strecoară. Se iau câte 3 linguri, înainte sau după masă. Administrat înainte de masă, vinul de roiniţă stimulează digestia, combate dispepsia, previne apariţia spasmelor tubului digestiv.

  • Mixtura de roiniţă

Era foarte mult folosită de către călugării benedictini, care o considerau un panaceu pentru memorie şi pentru reîntinerire.

Iată reţeta sa de preparare: se combină două gălbenuşuri de ou cu două linguri de miere şi cu 2-3 linguriţe de tinctură de roiniţă, la care se adaugă jumătate de linguriţă de pulbere de busuioc. Preparatul astfel obţinut se consumă pe stomacul gol, dimineaţa, ca reîntineritor şi revigorant.
Infuzia combinată

Este un remediu excelent pentru dezodorizare şi răcorire. El este util în afecţiunile cutanate, în ulceraţiile cavităţii bucale şi ale faringelui.

Se pun 3-4 linguri de roiniţă mărunţită la macerat în jumătate de litru de apă, vreme de 8-10 ore, după care se filtrează. Preparatul rezultat se pune deoparte, iar planta rămasă după filtrare se fierbe în încă jumătate de litru de apă, vreme de cinci minute, după care se lasă să se răcească şi se filtrează. În final, se amestecă cele două extracte, obţinându-se aproximativ un litru de preparat, care se foloseşte intern (1-2 căni pe zi) sau extern, sub formă de comprese şi băi.
Uleiul de roiniţă

Uleiul este recomandat în alergii, el elimină eczemele, psoriazisul, neurodermitele, ameliorează starea generală în cazul astmului bronşic.

– bronşită cronică, astm bronşic

– gripă, maladii respiratorii acute, febră

– boală ischemică a cordului, reumatism articular

– insomnie, irascibilitate, melancolie, neurastenie, migrenă, stres

– hipocapacitate intelectuală şi fizică

– dermatite alergice: eczeme, psoriazis, neurodermite

– hipertonie arterială, distonie vegeto-vasculară

– alungă insectele (moliile)

Uleiul de melisă se foloseşte pe larg în producerea substanţelor dezinfectante, săpunurilor şi insecticidelor. În medicina chineză se utilizează, din timpuri străvechi, în calitate de remediu antireumatic.

Se pun într-un borcan cu filet 15 linguri de pulbere de roiniţă, peste care se adaugă jumătate de litru de ulei de floarea-soarelui sau de măsline. Se lasă la macerat vreme de două săptămâni, într-un recipient închis ermetic, după care se filtrează, iar preparatul rezultat se pune într-o sticlă închisă la culoare. Remediul se poate folosi atât intern, ca ulei alimentar pus în salate (are efect digestiv, reîntineritor), cât şi extern, contra reumatismului, nevralgiilor, durerilor de cap.
Cataplasma cu roiniţă

O mână de frunze mărunţite de roiniţă se lasă timp de 1-2 ore să se înmoaie în apă caldă (40-50 de grade Celsius). Se aplică direct pe locul afectat, acoperindu-se cu un tifon, şi se lasă vreme de o oră.

  • Băi

Menopauză: se pun 5 picături ulei + 5 picături Ulei Levănţică la o cadă plină cu apă, 37-38 grade C. Procedurile, cu durata de 10-15 min. fiecare, se vor efectua peste o zi. Cura de tratament cuprinde 10-15 băi. Cura de menţinere va include 1-2 băi pe săptămână.

Paralizie infantilă cerebrală

5 picături la cada plină, temperatura apei 37 grade C, durata procedurii: 10 min. Cura de tratament cuprinde 10-15 băi.

Sindrom premenstrual

5 picături + 5 picături Ulei Levănţică la cadă, temperatura apei 37-38 grade C. Procedurile, cu durata de 10-15 min. procedura, se vor face peste o zi. O cură de tratament cuprinde 10-15 proceduri.

● Perna cu melisă Farmacia NaturiiÎn medicina chineză se utilizează, din timpuri străvechi, în calitate de remediu antireumatic. Uleiul de melisă influenţează activ sfera psihică şi emotivă a persoanei. Calmează, înlătură stările depresive şi melancolice, normalizează somnul, ameliorează memoria. În plus, uleiul diminuează tensiunea arterială, este eficient în accesele de tahicardie.

Dr. Ing Iuliana Barbu

Fitoterapeut

FarmaciaNaturii

Erou Gh Rusu nr.4 (spate casa de cultura)

Energiei 32

www.farmacianaturii.ro

0234/537346

 

 

Posted on Lasă un comentariu

Reduceri la produsele Farmacia Naturii

Reduceri la produsele Farmacia NaturiiDARUIRE

 „Bucuria de a dărui“

Reduceri la produsele Farmacia Naturii

Consumul de ceai crește activitatea sistemului imunitar, calmează durerea, reduce inflamațiile și are efect antiviral și antioxidant. Naturiștii recomandă utilizarea ceaiului pentru a trata infecțiile tractului urinar, candidoza, infecțiile urechii, micoza, sinuzita, rinita alergică și vindecarea rănilor. Ceaiul combate virusul herpes, răceala și gripa și neutralizează bacteriile.

Reduceri la produsele Farmacia Naturii

Ceai de detoxifiere ECODETOX 150g

Pernutele terapeutice din plante – Farmacia Naturii

Reduceri la produsele Farmacia Naturii

Pernuţa cu plante antigripală MIJLOCIE (300g)

Datorita uleiurilor esentiale continute in plantele din compozitie au puterea de a inhiba sau distruge o gamă largă de microbi și ciuperci dăunătoare ,absoarb toxinele și microorganismele dăunătoare. și permit bacteriilor utile din corp să se multiplice.

Pentru a preveni îmbolnăvirea, trebuie să adăugăm aceste ingrediente în alimentația si folosinta noastră zilnică. 

DESCRIERE ACTIVITATE  FIRMA

Farmacia Naturii ,desfasoara activitati in domeniul  cultivarii si cercetarii  plantelor medicinale ,procesarii si comercializarii.

Firma cultiva plantele in Comuna Pancesti ,judetul Bacau si recolteaza plante medicinale din flora spontana tot  de pe teritorul acestei comune ,care are un relief foarte variat:ses ,deal ,lunca a Siretului,paduri ,fanete. Utilizeaza si imita toate procesele si etapele naturale ale unui ecosistem.

Procesarea se face in comuna Margineni Jud Bacau .

Firma are doua magazine proprii in orasul Bacau si o Ceainarie .

Activitatea desfasurata este de  tip  MICA INTREPRINDERE in care majoritatea activitatilor sunt facute cu ajutorul angajatilor si a familiei.

Majoritatea actiunilor  din lantul tehnologic sunt  facute manual respectand astfel principiile ecoagriculturii de a interveni  cat mai putin in structura produsului obtinut.

Ceaiurile ecologice sunt ambalate vrac si livrate ,la cerere catre magazine partenere din tara prin intermediul postei Romane sau postei rapide.

La unitatea de procesare se ambaleaza din ceaiurile ecologice si Perne terapeutice  in saculeti din bumbac .

Firma Framacia Naturii colaboreaza cu Producatorii din zona pentru a le acorda consultanta in domeniul ecologiei .

Desfasoara proiecte de cercetare in parteneriat cu  SCDL Bacau,SCD SECUIENI ,Institutele Agronomice Iasi,Bucuresti,Cluj

Participa la targuri de profil in tara .

Este membra a ONG.: BIOMOLD ,PRIETENII PAMANTULUI,BIOTERA .

Comenzi rapide -0234/537346,0728970915

La orice comanda veti gasi in colet un cadou surpriza!

 

 

 

Posted on Lasă un comentariu

Rusaliile la FARMACIA NATURII

Rusaliile  la FARMACIA NATURII Rusaliile la FARMACIA NATURII

„Gonim lucrurile necurate, ca sa ne ramana vetrele curate, ca roadele de roua din cer picate”

Provenita de la latinescul Rosalia, Rusaliile s-au suprapus peste praznicul crestin postpascal al Cincizecimii, al Pogorarii Sfantului Duh.

 

Sarbatoarea Rusaliilor sau Pogararea Sfantului Duh este o sarbatoare crestina care se praznuieste in duminica de dupa 50 de zile de la Sarbatoarea de Paste. In aceasta zi Sfanta se comemoreaza coborarea Sfantului Spirit asupra ucenicilor lui Isus Hristos. Dupa pogorarea Sa asupra Apostolilor, Sfantul Duh a ramas pentru totdeauna prezent, viu si activ in Biserica crestina.

Rusaliile  la FARMACIA NATURII

Crestinii sarbatoresc Rusaliile timp de 3 zile, in zona Moldovei si a Transilvaniei ,7 zile in zona Munteniei si a Olteniei iar in zona Banatului timp de 8 zile, fiind un prilej bun pentru o mica vacanta intr-o zona in care traditiile ne pot oferi un spectacol unic.

 

In mitologia romaneasca, Rusaliile sau Ielele sunt considerate fiinte fantastice, considerandu-se a fi fiicele lui Rusalim Imparat. Nu se cunoaste originea acestui mit, “iele“ nefiind un nume, ci pronumele personal feminin “ele“, rostit popular. Rusaliile, de altfel inzestrate cu puteri magice, indeosebi de seductie,  pot fi adeseori malefice, umbla in acele zile prin vazduh si pot provoca multe suferinte oamenilor: ii schimonosesc sau innebunesc pe toti cei ce nu le respecta zilele.

In Oltenia, legat de Rusalii este si faimosul  joc al Calusarilor, dans ritual specific oltenesc ce vine de la saritul peste foc pentru a scapa de iele.  Luni, in a doua zi de Rusalii, calusarii se duc la casele unde exista bolnavi in sat.  Dansul Calusarilor este cunoscut ca fiind remediul pentru vindecarea unui suflet care a privit „Dansul Ielelor” ce i-a luat mintile, acesta fiind singurul leac. Dansul Calusarilor este un dans pastrat din vechimi care urmareste sa indeparteze vraja picurata peste cel sedus si sa puna pe fuga ielele.

Rusaliile  la FARMACIA NATURII

In vremuri vechi, barbatii care umblau singuri noaptea, drumetii care riscau sa fie prinsi de magia noptii de Rusalii de catre Iele, purtau la brau usturoi, frunze de tei, pelin sau nuc, fire de busuioc, pentru indepartarea puterii misterioase a Ielelor .

 

In Banat, pentru a gonii Rusaliile, se organizeaza chiar si azi, in unele localitati, un ritual la care participa fecioare cu varste cuprinse intre opt si paisprezece ani. Dupa ce depun un juramant: „Am sa indeplinesc goana Rusaliilor pana voi iesi la hora si nimeni decat mine si ai mei sa nu stie, altfel Rusaliile sa ma pedepseasca”, acestea merg pe camp in vinerea dinaintea Rusaliilor si culeg flori din care impletesc cununi.

 

In noaptea de sambata, fetele se imbraca in alb si, fara sa scoata un cuvant, merg pe campul de unde au adunat florile si, dupa rostirea unui descantec ritualic: „Gonim lucrurile necurate, ca sa ne ramana vetrele curate, ca roadele de roua din cer picate”, isi pun cununile pe cap si danseaza vesele in hora.

Rusaliile  la FARMACIA NATURII

In Ardeal, un obicei unic in tara de Rusalii se tine in localitatea clujeana Batin. Aici se organizeaza “Impanatul boului“, eveniment ce consta intr-o procesiune care se desfasoara pe ulitele satului, personajul principal fiind un bou impodobit cu ghirlande de flori.

 

In fata parohiei, preotul satului il sfinteste, apoi da de baut participantilor. Boul este, la un moment dat, eliberat si, conform traditiei, o fecioara “il stapaneste”, apoi face de trei ori cu el ocolul unei mese, in incurajarile asistentei. Potrivit datinii, fata se va marita intr-un an.

 

Pe Valea Gurghiului satenii sarbatoresc in fiecare an, dupa Rusalii, obiceiul numit “udatul nevestelor”. Conform traditiei, numai femeile care vor fi udate vor fi mai sanatoase si mai frumoase.

 

In zona Brasovului, in satul Sona, ceata tinerilor ii colinda pe batrani.

 

In Bucovina, unde traditia se pastreaza mai bine, oamenii se duc la biserica pentru a sfinti crengi de tei si nuc, acestea simbolizand limbile de foc ale puterii Sfantului Duh, care s-a pogorat peste Sfintii Apostoli. Crengutele se agata apoi la streasina caselor sau la icoane. Ramurile de tei sfintite la Rusalii sunt pastrate peste vara pentru a putea fi folosite in practicile de alungare a furtunilor si a grindinei.

 

In varietatea obiceiurilor romanesti, Rusaliile ofera un spectacol aparte, cu manifestatii diferite de la o regiune la alta, putand fi observat cu ocazia minivacantei de Rusalii.

http://www.lapensiuni.ro

 

 

Posted on Lasă un comentariu

Efemeridele – dans al vietii si al mortii

Efemeridele – dans al vietii si al mortii

Dramatica si spectaculoasa in acelasi timp, viata de numai o zi a ciudatelor insecte numite efemeride a fost redata sublim in miturile popoarelor europene, printre care si cel roman.

Numite si rusalii ( dupa data in care isi fac scurta aparitie), micutele vietuitoare erau considerate intrupari ale tinerilor morti inainte a-si fi indeplinit menirea de soti sau sotii. Acestora li se acordase o zi din an, cea care corespunde unei mari sarbatori crestine, Pogorarea Sfantului Duh sau Rusalii, in care sa poata cobori pe pamant sub forta unor fiinte inaripate care sa traiasca pentru cateva clipe bucuria dragostei. Odata cu implinirea acestui moment, cei care se bucurasera de el urmau sa moara pentru a reinvia anul urmator in acelasi dans de o frumusete cruda.

Un mit rasfrant in realitate
Asemenea legendelor, efemeridele nu traiesc mai mult de o zi, singurul lor scop fiind acela de a se imperechea.
De altfel, fenomenul este unic in lumea vietuitoarelor, fapt ce i-a determinat pe multi paleontologi sa creada ca acest caracter al efemeridelor este unul arhaic.

Ele fac parte din ordinul Ephemeroptera, dupa termenii grecesti ephemeros=efemer si ptera=aripa, si sunt, in acelasi timp, descendente ale grupului stravechi de insecte numit Paleoptera, din care cele mai multe specii, multe dintre ele gigantice, au disparut de milioane de ani.

In prezent, peste 2500 de specii de efemeride sunt raspandite in toata lumea mai putin in Australia si Oceania. Spectaculosul lor dans poate fi privit si la noi in tara, in serile de iunie, cu precadere in Delta Dunarii si pe raul Tisa. In Ungaria, micile vietuitoare au primit chiar numele de “tiszavirag”, ceea ce s-ar traduce prin “florile Tisei”.

O cursa cu un final dramatic
In realitate, efemeridele traiesc intre 1 si 3 ani, dar numai in stadiul de larva. Numite si nimfe sau naiade (nimfe ale apelor dulci in mitologia greaca), larvele duc o viata exclusiv acvatica in cursul careia trec prin mai multe transformari majore.
Efemeridele – dans al vietii si al mortii

Ele traiesc in rauri sau lacuri cu apa curata (fiind foarte sensibile la orice forma de poluare), gasindu-se, in special, ascunse sub roci, plante sau chiar in sedimente. Hrana lor este constituita din algele si microorganismele acvatice care le asigura subtantele nutritive necesare dezvoltarii.

Pe parcusul anilor in care viata lor se desfasoara numai sub apa, efemeridele sufera mai multe schimbari, in care isi schimba invelisul exterior. Cu timpul, intre carcasa nimfei si invelisul nou format se acumuleaza gaze care o vor face pe aceasta sa iasa la suprafata, moment in care insecta este aproape matura.

Efemeridele – dans al vietii si al mortii

Pentru a-si putea indeplini scopul, efemeridele trec prin ultimul si cel mai dramatic proces de transformare, eliminarea invelisului exterior din care va aparea frumoasa insecta inaripata. Odata cu acesta, orice functie de supravietuire este inexistenta. Efemeridele nu se mai hranesc, aparatul lor bucal nu mai este functional, in timp ce tubul digestiv nu contine decat aer.
Urmeaza o cursa contracronometru care poate dura de la cateva ore pana la o zi, in functie de specie, in care unicul scop este reproducerea. Odata cu incheierea actului de imperechere, efemeridele mor lasand pe fundul apei ouale din care o noua generatie va iesi la lumina.

Pe parcursul vietii, atat la adapostul apelor cat si in afara lor, insectele sunt intr-un permanent pericol datorita numerosilor pradatori naturali. Ele constituie o sursa de hrana importanta pentru mai multe specii de pesti dar si pentru pasari. Cu toate acestea, mii de exemplare apar la suprafata an de an pentru a se contopi intr-un superb dans al vietii si al mortii.

Sursa- http://www.descopera.ro/

Posted on Lasă un comentariu

Urticaria

Urticaria                                                 urticarie

 

Alergie cu erupţie cutanată sub forma unor papule albicioase, portelanoase, bine delimitate, pe un fond eritematos. Este însoţită de mâncărime şi apare în urma introducerii în organism de alimente sau medicamente la care acesta este sensibil.

 

Plantele medicinale indicate in urticarie şi modul de utilizare în tratament:

 

Brusturele (Arctium Lappa). Infuzie – se administrează intern: se bea o cană pe zi.

Coacăzul negru (Ribes nigrum). Infuzie – se administrează intern: se beau 2 căni pe zi. Decoct dntr-un kilogram de fructe la un kilogram de apă. Se administrează intern: de 3 ori pe zi câte 3 linguri.

Splinuţă (Solidago Virgaurea). Infuzie – se administrează intern: se bea fracţionat pe parcursul unei zile.

Trei fraţi pătaţi (Viola Tricolor). Infuzie – se administrează intern: se beau 2 căni pe zi.

Ulmul (Ulmus Carpinifolia). Decoct – se administrează intern: se bea fracţionat pe parcursul unei zile.

Valeriană (Valeriana Officinalis). Tinctură medicinală – se administreaă intern: câte 10 picături de 3 ori pe zi.

Alimente recomandate inUrticarie

Fructe: mere, măsline (extern), portocale.

Legume şi zarzavaturi proaspete: ridiche neagră, tomate (extern), castravete (extern), suc de frunze de ţelină, ceapă verde.

Condimente şi suplimente alimentare recomandate in urticarie : urzică (intern şi extern) – infuzie.

Altele: ulei de palmier (extern), ulei de cătină (extern).

În cura internă in urticarie  se recomandă preparate din:

Trei fraţi pătaţi (Herba Violae Tricoloris). Infuzie din 1 l de apă. Întreaga cantitate se bea într-o zi. Infuzie concentrată: se beau 2 linguri la 3 ore.

Rădăcină de brusture (Radix Bordanae). Decoct – se beau 2-3 căni/zi proaspăt preparate.

Păpădia  – rădăcină şi partea externă a plantei (Radix, Folium et Herba Taraxaci). Decoct scurt (5 minute) – se beau 3-4 căni pe zi.

Reţetă din plante  in urticarie :

Flori de muşeţel (Flores Chamonillae) + Flori de coada şoricelului (Flores Millefolli) + Flori de tei (Flores Tilliae) + Flori de soc (Flores Sambuci). Infuzie – se beau 2-3 căni pe zi, după mesele principale.

Regim alimentar in urticarie: cele vegetariene să nu lipsească – morcovii, sparanghel, varză albă – napi, sfeclă roşie, ridiche neagră, salată de frunze de păpădie, struguri, portocale.

Ovidiu Bujor, Octavian Popescu – “Miracole terapeutice ale plantelor”

Alte produse utile  in urticarie

Loţiune antiacneică,echinaceea unguent,crema cu tataneasa,crema cu mimoza

Tincturi Mamă: Tinctură de trei fraţi pătaţi, Tinctură de urzică

: Extract din muguri de coacăz negru

Extract uleios de muşeţel

Tinctură de glbenele, Tinctură de coada şoricelului, Tinctură de sunătoare

Ceai pentru afecţiuni ale pielii -Ecodetox

Salv 7

 

Posted on Lasă un comentariu

Leacuri contra varicelor

Leacuri contra varicelor                                                                                          URZICA

 

Venele umflate se ung mai întâi cu smântână proaspătă, apoi se presară puţin bicarbopnat de sodiu.

Separat, se opăresc tărâţe de grâu cu vin şi se formează o pastă care se aplică peste venele unse. Se aplică deasupra bandaje şi se stă în repaus, în pat, 1-2 ore.

Se bea şi ceai din flori de soc + pătlagină + păducel + frunze de dud + coada şoricelului + frunze de mesteacăn + urzică sau2 cani  ceai ECORITM SI 2 CANI CEAI ECOREN. Se bea seara, neîndulcit.

Tratament medicamentos:

multă apă şi aspirină vegetala 1-2  pe zi.Extractul uleios SALV 7 1 LINGURITA DE 3 ORI PE ZI ; Vitamina E – o capsulă pe zi.

Vitamina C: 1-2 comprimate pe zi;

SUPOZITOARE CU PROPOLIS  – un supozitor /zi, la 1-2 ore după scaune pe toată durata infecţiei.

Durerea se calmeazA IN  VARICE cu 1-2 COMPRIMATE CALMOPLANT(oral) sau 1-2 comprimate deNERVOSEDIN. Injecţii cu vitamina K – de sângerează, câte 1-2 fiole zilnic, timp în care se întrerupe administrarea Aspirinei.

Alte măsuripentru varice : repaus repetat de câte 20 minute, de câteva ori pe zi, cu picioarele ridicate cu 15-20 cm mai sus decât nivelul inimii. Se recomandă spălarea cu apă simplă, fără săpun. Comprese cu apă rece.

 

Jaleşul de grădină (Salvia Officinalis). Infuzie – se administrează intern: se beau 2 căni/zi. Infuzie din 5 g de frunze la 100 ml apă. Se administrează extern: comprese reci.

Păpădia (Taraxacum Officinale). Infuzie – se administrează intern: se beau 2-3 căni pe zi.

HRANA in varice

Fructe: căpşuni (cură), afine, castane comestibile, lămâie, mere (suc de mere, oţet), piersici.

Legume şi zarzavaturi proaspete: asmăţui, ţelină (frunze proaspete), seminţe de lobodă (când apar în asociere cu constipaţia), pătrunjel (frunze), măceşe, măcrişul iepurelui.

Cereale: orz verde, hrişcă.

Produse apicole: lăptişor de matcă, miere lichidă

Condimente şi suplimente alimentare: rozmarin, urzică, şofran.

Cure: cura cu tije de păpădie, cura cu tărâţe nr. 2, cura cu mere, cura cu sucuri de citrice amare, cura cu drojdie de bere, cura cu lămâie, cura cu sucuri şi crudităţi, cura cu macerat din fructe de pădure, cura cu mere (mai ales la persoanele supraponderale, cu adipozităţi în exces).

Altele: argilă (extern), păpădie (salată).

Leacuri contra varicelor

 

Remedii utile in varice

Rădăcină de tătăneasă – tinctură, este indicată în tratamentul varicelor prin badijonări locale, de 2-3 ori pe zi.

Frunze de pătlagină (Folium Plantaginis) – băi locale, călduţe, cu infuzie preparată din 30 g frunze la 1 kg de apă. Frunze proaspete de pătlagină aplicate local, după ce au fost strivite pe o planşetă, cu ajutorul unei sticle. Se schimbă de 2 ori pe zi.

Frunze de varză albă crudă, aplicate local, sub formă de comprese, în special în perioada de iarnă.

Răchitan (Herba Salivariae) – băi locale cu infuzie preparată din părţile superioare ale plantei (recoltate în timpul înfloririi) din care se folosesc 20-30 g la 1 kg de apă. Comprese cu infuzie concentrată.

Urzica (Herba Urticae). Infuzie, băi locale, comprese – cu infuzie concentrată.

În toate afecţiunile vasculare se utilizează seminţe, frunze, flori şi scoarţa arborelui.

Castan sălbatic (Semen Hippocastani). Pentru varice se recomandă unguente.

În alimentaţie, ca adjuvant în afecţiunile vasculare se recomandă pătrunjel (frunze şi rădăcini), tomatele, usturoi, varză, iar dintre fructe: afin, coacăz, castan dulce, lămâi şi portocale.

Leacuri contra varicelor

 

Afin – fructe + Hamei + Măcese + Pătlagină (frunze) + Răchitan + Păpădie + Urzică vie

SALV 7 ,Venofit

Tinctură de tătăneasă (ulcer varicos)

Extract din mlădiţe de afin, Extract din muguri de castan sălbatic (varice), Extract din muguri de nuc (favorizează cicatrizarea în ulcer varicos)

 

 

Posted on Lasă un comentariu

SEMINTE CERTIFICATE ECOLOGIC

SEMINTE CERTIFICATE ECOLOGIC

Venim in intampinarea cultivatorilor de plante medicinale cu o oferta BUNA de SEMINTE CERTIFICATE ECOLOGIC

 

-Lucerna si Armurariu certificate
bio emis de catre Ceres GmbH firma germana

Persoana de contact:Dan Nicolae Teodorescu

tel 0722 725 463

<dan.teodorescu@theoconsulting.ro

SEMINTE ECOLOGICE
SEMINTE ECOLOGICE
Posted on Lasă un comentariu

Dumnezeu poate face minuni, doar tu sa CREZI !

dumnezeu-poate-face-minuni-doar-tu-sa-crezi

dumnezeu-poate-face-minuni-doar-tu-sa-creziPoveştile inexplicabile ale românilor care s-au vindecat singuri de boli teribile, după ce medicii nu le mai dădeau nicio şansă: au învins cancerul sau boli renale

Sursa: adevarul.ro

De-a lungul vremii, în România au existat câteva cazuri miraculoase în care oameni aflaţi în ultimele clipe de viaţă s-au vindecat inexplicabil spre surprinderea medicilor care îi aveau în grijă. „Adevărul“ vă prezintă cazurile greu de înţeles ale românilor care spun că au reuşit să fenteze moartea. În timp ce unele vindecări au fost constatate şi de medici, altele sunt susţinute doar de cuvintele bolnavilor care spun că s-au însănătoşit.

SUCEAVA. Femeia care s-a vindecat de cancer în fază terminală, în mod miraculos, dezvăluie reţeta-minune prin care a fentat moartea

Bolnavă de cancer de col în fază terminală, suceveanca Doina Lehaci (55 ani) a reuşit să se vindece complet după doi ani de tratamente neconvenţionale. Femeia care s-a vindecat de cancer a dezvăluit reţeta care a reuşit ceea ce nu sunt în stare să facă marile companii farmaceutice la nivel mondial.

Doina Lehaci, în vârstă de 55 de ani, casnică, de loc din comuna Sadova, a fost depistată cu cancer de col în decembrie 2012. Femeia a fost diagnosticată în faza 4B, stadiu terminal al bolii.

După o lună de radioterapie la Iaşi şi şase şedinţe de tratament cu citostatice la Suceava, începând din iulie 2013 femeia a adoptat un tratament naturist.

Acum, după doi ani de la depistarea bolii, medicii au descoperit cu uimire că femeia s-a vindecat complet de cancer. Chirurgul Sorin Hîncu de la Spitalul Judeţean Suceava spune că în întreaga carieră nu a văzut nimic asemănător.

„Este o vindecare miraculoasă, inexplicabilă pentru noi pentru că în toată cariera mea n-am întâlnit un caz de cancer în ultimul stadiu care să se vindece. Pacienta a făcut doar tratament paleativ, adică pentru a opri cât de cât creşterea şi evoluţia tumorii, dar nu are intenţia de a vindeca. În cazul pacientei tumora a dispărut complet şi este vindecată acum”, a spus dr. Sorin Hîncu.

Ipoteza unui diagnostic greşit, respinsă de dr. Hîncu

Pentru că au existat persoane s-au întrebat dacă nu cumva diagnosticul iniţial ar fi fost greşit, dr. Sorin Hîncu a ţinut să explice că această ipoteză este total greşită. Medicul susţine că boala a fost confirmată atât la Suceava cât şi la Iaşi şi Cluj, iar stadiul 4B este documentat prin numeroase analize.

„Diagnosticul iniţial nu are cum să fie greşit, a fost confirmat de nenumărate ori. Eu am văzut-o când era diagnosticată în stadiul patru, avem examen anatomopatologic, avem computer tomograf, a fost la Iaşi la Institutul Regional de Oncologie unde a făcut examen clinic şi RMN care au confirmat încă o dată stadiul patru al extinderii tumorii. La Iaşi a făcut iradiere o lună, iar apoi la Suceava a făcut tratament cu citostatice şase şedinţe. Vindecarea este chiar miraculoasă. Nici mie nu mi-a venit să cred. Nu aş fi afirmat că această femeie este vindecată de cancer dacă nu aş fi avut toate motivele pentru a afirma asta”, a spus dr. Sorin Hîncu.